Els menors de fins a 14 anys podran entrar de forma gratuïta sempre que vagin acompanyats pels seus pares o un tutor.

El públic de 14 a 16 anys podrà accedir al festival pagant l'entrada corresponent i també hauran d'anar acompanyats pels seu pares o un tutor.

Els tutors hauran de portar la documentació que els identifiqui com a tals.

El pare o tutor haurà de signar un document de descàrrec a la zona d'accés al festival pel qual es fa responsable del menor mentre aquest es trobi a l'interior del recinte.

El majors de 16 anys podran accedir al recinte en les mateixes condicions que els adults.